UBO wet informatie

Eerst even wat begrippen:

De term UBO is een afkorting voor ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende en is een vervolgstap na de invoering van de Wwft. De Wwft is onlangs volop in het nieuws geweest omdat de ING bank een schikking heeft getroffen met de overheid van 750 miljoen voor het niet volledig naleven van de wet. En ook de ABN Amro is in 2019 onder vuur komen te liggen.

Reden genoeg om deze vervolgstap op de Wwft wet eens goed onder de loep te nemen.

Wat houd de UBO in ?

Waar in het verleden met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) op bedrijfsniveau wet en regelgeving ingevoerd. Wordt bij de UBO ingezoomd op persoonsniveau.

De UBO wetgeving bepaald dat een instelling verplicht is om de identiteit van belanghebbenden vast te stellen. De twee criteria hierbij zijn:

  • het houden van het uiteindelijke eigendom
  • hebben van de uiteindelijke zeggenschap in de instelling

* Voor B.V. ’s en N.V. ’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.

* Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

* Voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

* In het geval van een kerkgenootschap zijn de UBO’s de natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.

Gevolgen:

Het UBO register gaat vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. En een deel van de geregistreerde gegevens wordt ook openbaar toegankelijk gemaakt.

Concreet houd dit in dat bedrijven zelf zich dienen te oriënteren en checken wie de personen zijn die zich in 2020 moeten inschrijven. Anderzijds is het van belang dat grote zakenpartner zich conformeren aan de nieuwe wet en regelgeving, zodat continuïteit met zakenpartners gewaarborgd blijft.

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

https://www.paylex.nl/solutions/pepubo/

https://www.paylex.nl/products/profiler/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *