Autoverzekering afsluiten

Wanneer je een zakelijk voertuig hebt aangekocht zal je daar ook een zakelijke autoverzekering voor moeten afsluiten. Zoveel spreekt voor zich. Vooral wanneer je voor de eerste keer een dergelijk voertuig gaat kopen op jouw bedrijf zal je kunnen vaststellen dat het niet zo eenvoudig is om er de beste optie tussenuit te kunnen halen, integendeel. Voor veel ondernemers geldt dan ook dat ze zich afvragen hoe ze nu precies op de meest interessante manier hun zakelijke voertuigen kunnen laten verzekeren. Is dat een vraag waar jij ook mee kampt? Dan is het zonder meer een aanrader om de waardevolle tips te ontdekken die hieronder op deze pagina zijn opgenomen. 

Wat zijn de kenmerken van een zakelijke autoverzekering?

Een zakelijke autoverzekering wordt zoals de naam je reeds aangeeft afgesloten voor het verzekeren van een bedrijfsauto. In de basis zal je tot de vaststelling komen dat dit type autoverzekering niet of in ieder geval zeer weinig verschilt ten opzichte van de particuliere verzekering. Dit betekent dat je ook hierbij een keuze kan maken uit drie verschillende mogelijkheden. Meer daarover echter verder op deze pagina. In ieder geval, het feit dat je een auto gaat gebruiken voor zakelijke ritten zorgt ervoor dat het afsluiten van een specifieke bedrijfsautoverzekering een absolute must is. Een verzekeraar kan je voor een auto ingeschreven op een bedrijf dan ook geen standaard, particuliere verzekering aanbieden. Dit gezegd hebbende zou dat voor jou ook helemaal niet interessant zijn. 

Wanneer je de keuze maakt om een zakelijke autoverzekering af te sluiten zal je uiteraard kunnen vaststellen dat deze verzekering wordt ondertekend op de vennootschap of op de onderneming waar de auto op staat ingeschreven. Dat betekent dat de premie voor deze verzekering ook kan worden ingebracht in de boekhouding waardoor ze kan en mag worden afgetrokken van de belastingen. Mocht je ervoor kiezen om een particuliere verzekering af te sluiten is dat niet het geval. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk helemaal niet interessant zou zijn, integendeel. 

Hoe kan je een zakelijke autoverzekering afsluiten?

De zakelijke autoverzekering kan zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven op verschillende manieren worden afgesloten. We maken hierbij een onderscheid tussen de drie opties die eveneens worden aangeboden aan mensen die particulier een auto willen verzekeren, namelijk:

 1. De zakelijke WA-verzekering;
 2. De zakelijke WA+ beperkt cascoverzekering;
 3. De zakelijke WA+ volledige cascoverzekering;

Uiteraard dient er rekening mee te worden gehouden dat niet alleen de particuliere autoverzekering, maar ook de zakelijke variant wettelijk verplicht dient te worden afgesloten. Dit betekent dat je te allen tijde houder moet zijn van een zogenaamde WA-verzekering die de schade aan derden dekt. Uiteraard kan je ervoor kiezen om een meer uitgebreide verzekering ook af te sluiten, maar daarvoor bestaat geen verplichting. Des te uitgebreider de verzekering van je keuze, des te hoger natuurlijk wel de kosten zullen komen te liggen. Dat spreekt echter voor zich.

Wanneer is de WA-verzekering voor zakelijke voertuigen voldoende?

De WA-verzekering kan voldoende zijn wanneer je ervoor hebt gekozen om geen nieuw zakelijk voertuig te kopen. Ook wanneer je bijvoorbeeld het voertuig slechts voor een beperkt aantal ritten gaat inzetten zal je tot de conclusie komen dat er geen uitgebreidere verzekering is vereist. Als belangrijkste voordeel kan je bij dit type van verzekering rekenen op het feit dat de verzekeringspremie zeer laag is gelegen. Dit maakt de verzekering voor elk bedrijf en eigenlijk ook in elke situatie meer dan betaalbaar. Let wel op, in het bijzonder wanneer je hebt gekozen voor het kopen van een splinternieuw zakelijk voertuig zal je tot de vaststelling komen dat het vaak interessanter is om te kiezen voor een wat meer uitgebreide zakelijke autoverzekering.

Wanneer toch maar kiezen voor een uitgebreidere verzekering?

De zakelijke autoverzekering met WA-dekking mag dan in de basis een behoorlijk interessante autoverzekering zijn voor zakelijke voertuigen, daar staat tegenover dat ze lang niet altijd een interessante keuze is, integendeel. Neem nu bijvoorbeeld de situatie waarin je ervoor hebt gekozen om een splinternieuwe, dure zakelijke auto te kopen. 

Indien je deze louter en alleen WA zou verzekeren betekent dit dat er alleen maar schade wordt verzekerd die jij aanbrengt aan derden. De schade die kan ontstaan aan het eigen voertuig zou op geen enkele manier worden verzekerd. Dat is uiteraard niet interessant. 

De keuze voor de zakelijke WA+ beperkt cascoverzekering kan ervoor zorgen dat je bovenop de standaard WA-verzekering kan rekenen op een reeks van extra dekkingen. Zo kan je bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een brand of explosie laten dekken, maar geldt dat ook voor:

 • Veroorzaakte schade door een aanrijding met een loslopend dier; 
 • Glasschade die is ontstaan waaronder ook een sterretje in de voorruit; 
 • Veroorzaakte schade die het gevolg is van joyriding; 
 • Schade die is veroorzaakt door natuurgeweld zoals een stevige storm;

Wil je graag ook de schade laten verzekeren die door de bestuurder van het zakelijk voertuig zelf wordt veroorzaakt? In dat geval zal ook de WA+ beperkt cascoverzekering niet voldoende zijn. De allrisk is dan mogelijks voor jou de meest interessante verzekering. Let wel, voor dit type van zakelijke autoverzekering geldt uiteraard dat ze ook vrij duur is. 

Hoe kan je besparen op de kosten van je zakelijke autoverzekering?

Indien je een zakelijke autoverzekering gaat afsluiten zal je er uiteraard rekening mee moeten houden dat je daarvoor een bepaalde premie zal moeten betalen. Deze premie kan, afhankelijk van het type autoverzekering waarvoor je uiteindelijk gaat kiezen, behoorlijk oplopen. Gelukkig zijn er op de markt vandaag de dag ook verschillende mogelijkheden voorhanden die je kunnen helpen om deze kosten te drukken. Denk wat dit betreft concreet aan de volgende opties:

 1. Het is mogelijk om een vergelijking uit te voeren voor je autoverzekering;
 2. Je kan het eigen risico naar wens laten aanpassen;
 3. Door aanvullende dekkingen te schrappen kan je besparen;
 4. Een gunstig schadeverleden kan uiteraard ook altijd helpen.

Hou er naast bovenstaande ook altijd rekening mee dat de premie voor je bedrijfsautoverzekering deels eveneens wordt bepaald aan de hand van de technische specificaties van het voertuig. Des te zwaarder het vermogen van de zakelijke auto, des te hoger doorgaans ook de premie zal komen te liggen. Ook dit is een belangrijke factor om rekening mee te houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *